Klinika stomatologiczna Zabrze

Jak leczyć dentofobię?

Klinika stomatologiczna Zabrze
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu określana jest jako stan fizycznego odprężenia, przyjemnego oszołomienia, oderwania od rzeczywistości przy jednoczesnym zachowaniu u pacjenta podstawowych odruchów i świadomości.
Podczas sed.