wypożyczalnia nagrzewnic gazowych

Podział nagrzewnic

wypożyczalnia nagrzewnic gazowych
Ze względu na przeznaczenie: n. pomieszczeniowe - stosowane w pomieszczeniach/domach n. samochodowe - stosowane w samochodach n.

przemysłowe - stosowane w procesach produkcyjnych, itp. Ze względu na budowę: s.